«Соціально-політична та електоральна ситуація

в Барській, Немирівській і Тульчинській міських об’єднаних територіальних громадах

Вінницької області в кінці листопада 2016 року»

 

Дослідницька компанія «Ю.С.С.» провела опитування громадської думки в Барській, Немирівській і Тульчинській міських об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) Вінницької областіз метою вивчення соціально-політичної та електоральної ситуації напередодні перших місцевих виборів в цих об’єднаних територіальних громадах.

Терміни проведення польового етапу опитувань – з 22 по 30 листопада 2016 року. 

 

Методом особистого інтерв’ю (face-to-face) було опитано:

500 респондентів – постійних (зареєстрованих) мешканців Барської міської об’єднаної територіальної громади віком від 18 років, з урахуванням їх статі та віку;

500 респондентів – постійних (зареєстрованих) мешканців Немирівської міської об’єд­на­ної територіальної громади віком від 18 років, з урахуванням їх статі та віку;

– 500 респондентів – постійних (зареєстрованих) мешканців Тульчинської міської об’єд­на­ної територіальної громади віком від 18 років, з урахуванням їх статі та віку.

Для кожного з вказаних опитувань статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,4% для показників, близьких до 50%; 3,8% – для показників, близьких до 25%; 2,6% – для показників, близьких до 10%; 1,9% – для показників, близьких до 5%.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

 

1. Основними загальнонаціональними проблемами, які є найбільш гострими та потребують першочергового вирішення, названо:

військовий конфлікт на Донбасі (цю проблему вважають найбільш гострою 49,8% жителів Барської ОТГ; 56% жителів Немирівської ОТГ та 53,4% населення Тульчинської ОТГ);  

проблему високих цін на товари та послуги; їх зростання (цю проблему вважають найбільш гострою 49,6% жителів Барської ОТГ, 47,6% жителів Немирівської ОТГ та 44,6%  жителів Тульчинської ОТГ);

низький рівень зарплат, пенсій, соціальних виплат (цю проблему вважають найбільш гострою 48% жителів Барської ОТГ, 41,8% жителів Немирівської ОТГ та 52,6% жителів Тульчинської ОТГ). Досить гострими, на думку опитаних, є також проблеми економічної кризи в країні та корупції в органах державної та місцевої влади (Таблиця 1).

Серед місцевих проблем, які на думку жителів об’єднаних територіальних громад, є найгострішими і потребують першочергового вирішення, лідирує проблема поганих доріг – її назвали 40% респондентів в Барській ОТГ, 35,2%– в Немирівській ОТГ та 45,2%в  Тульчинській ОТГ. Також до основних місцевих проблем, згідно з результатами опитування, належать безробіття; погане вуличне освітлення; проблеми, пов’язані зі школами; забезпечення питною водою (Таблиця 2).

 

Таблиця 1.  Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви вважаєте, які загальнодержавні проблеми в Україні є на теперішній час

найбільш гострими і потребують першочергового вирішення?

Назвіть, будь ласка, не більше трьох варіантів відповіді»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

 

Варіанти відповіді

Барська міська

ОТГ

Немирівська міська ОТГ

Тульчинська міська ОТГ

Військовий конфлікт на Донбасі

49,8

56,0

53,4

Високі ціни на товари і послуги; їх зростання

49,6

47,6

44,6

Низький рівень зарплат, пенсій,

соціальних виплат

48,0

41,8

52,6

Значне підвищення цін на природний газ, електроенергію

39,2

33,2

35,0

Економічна криза в країні

25,8

34,0

28,6

Корупція в органах державної та місцевої влади

18,0

16,8

15,4

Значний вплив олігархів на політику

та економіку країни

3,8

5,2

6,6

Непрофесійність і некомпетентність представників центральної та місцевої влади

5,8

7,0

4,2

Падіння курсу гривні

4,0

6,4

5,6

Введення безвізового режиму

з Європейським Союзом

2,8

3,8

2,0

Проведення децентралізації, надання регіонам більших повноважень

2,6

1,8

4,0

Ваш варіант(и)

3,2

1,0

2,2

Важко відповісти

0,4

3,0

1,6

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання

«Скажіть, будь ласка, які місцеві проблеми (проблеми Вашого населеного пункту) є,

на Вашу думку, найбільш гострими і потребують першочергового вирішення?»,

ВІДКРИТЕ ЗАПИТАННЯ, % від кількості респондентів, які відповіли на запитання

 

Варіанти відповіді

Барська міська

ОТГ

Немирівська міська ОТГ

Тульчинська міська ОТГ

Погані дороги

40,0

35,2

45,2

Безробіття

14,0

11,8

20,0

Погане вуличне освітлення

10,8

12,8

9,2

Проблеми, пов’язані із школами

14,2

11,8

20,6

Проблеми, пов’язані із забезпеченням питною водою

13,4

10,0

12,6

Проблеми, пов’язані з дитячими садками

6,8

9,6

10,8

Проблеми сфери культури і прове­дення дозвілля

6,6

5,6

9,0

Проблеми транс­портного обслуговування

6,0

3,8

8,4

Проблеми соціаль­ного захисту населення

5,0

3,6

9,0

Проблеми сфери охорони здоров’я

4,8

3,6

7,8

Проблеми, пов’язані з торгівлею

4,2

3,4

2,0

Низькі зарплати, пенсії

3,0

2,6

4,8

Проблеми забез­печення безпеки дорожнього руху

3,0

2,8

1,6

Проблеми, пов’язані з роботою пошти

2,0

1,0

3,0

Проблеми, пов’язані з прибиранням території та вивезенням сміття

1,6

1,8

0,8

Проблеми, пов’язані з приватизацією ставків

1,6

0,6

1,8

Проблеми із забезпеченням природним газом

1,4

2,2

3,6

Відсутність тротуарів або їх поганий стан

1,0

2,6

1,8

Проблеми із забезпеченням електроенергією

1,0

1,0

1,8

Проблеми із забез­печенням дровами

1,0

0,8

1,8

Проблеми, пов’язані з церквами

1,0

0,6

1,8

Все одно ніхто нічого не зробить

5,0

2,6

3,2

Немає проблем

5,8

7,2

3,4

Важко відповісти

4,4

3,2

1,0

                                                                         Примітка. Проблеми, які назвали менше 1% опитаних, в таблиці не відображені.

 

2.  Згідно з результатами опитування, серед представників місцевої влади (обласної, районної та міської) найвищий рівень підтримки діяльності має голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Найвищі позитивні оцінки діяльності Валерія Коровія зафіксовано серед населення Тульчинської ОТГ 47,6% респондентів в цій ОТГ повністю або частково підтримують його, а не підтримують (повністю або частково) – тільки 21,4% респондентів. При цьому30%мешканців Тульчинської ОТГ нічого не знають про діяльність Валерія Коровія або не визначились з оцінкою його роботи. В Барській ОТГ підтримують діяльність голови ОДА Валерія Коровія 42,8% опитаних, не підтримують (повністю або частково) – 18,6% опитаних, а близько 35% опитаних або нічого не знають про діяльність голови облдержадміністрації або не визначились з оцінкою його роботи. Серед опитаних жителів Немирівської ОТГ оцінки діяльності Валерія Коровія розподілились таким чином: повністю або частково підтримують – 42,8%, повністю або частково не підтримують – 19,2%, нічого не знають про діяльність голови ОДА чи не визначились з оцінкою його діяльності – близько 40% опитаних (Таблиця 3). 

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви оцінюєте діяльність таких представників місцевої влади?-

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

 

Варіанти відповіді

Барська міська ОТГ

Немирівська міська ОТГ

Тульчинська міська ОТГ

Про його діяльність нічого не знаю

29,6

34,4

25,6

Повністю підтримую

29,0

21,6

22,4

Скоріше підтримую,

ніж не підтримую

16,8

21,2

25,2

Скоріше не підтримую,

ніж підтримую

9,4

12,0

11,4

Повністю не підтримую

9,2

7,2

11,0

Важко відповісти

6,0

3,6

4,4

Різниця під­тримки і не під­тримки

+27,2

+23,6

+25,2

 

Оцінки діяльності керівників районних державних адміністрацій відносно яких проводилось опитування (Володимир Саволюк – керівник Барської РДА, Юрій Погоролюк – керівник Немирівської РДА та Микола Підболячий – голова Тульчинської РДА), хоча і дещо нижчі за оцінку діяльності голови Вінницької ОДА Валерія Коровія, але також в цілому є позитивними. Дещо вища позитивна оцінка діяльності серед керівників відповідних райдерж­адміністрацій зафіксована в голови Барської РДА Володимира Саволюка – його діяльність підтримують (повністю або скоріше) 45,6% опитаних жителів Барської ОТГ (Таблиця 4).

Найнижчу оцінку діяльності серед представників місцевої влади зафіксовано в міського голови міста Бар Артура Цицюрського – 50,6% жителів Барської ОТГ повністю або частково не підтримують його діяльність. Позитивно оцінює діяльність Барського міського голови тільки 25,6% респондентів (Таблиця 5).

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання

 «Як Ви оцінюєте діяльність таких представників місцевої влади? –

 Голова районної державної адміністрації Вашого району»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

 

Варіанти відповіді

Барська міська ОТГ-

Володимир Саволюк, голова Барської РДА

Немирівська міська ОТГ- Юрій Погоролюк, голова Немирівської РДА

Тульчинська міська ОТГ –

Микола Підболячий, голова Тульчинської РДА

Про його діяльність нічого не знаю

23,6

48,4

35,8

Повністю підтримую

24,2

13,8

20,4

Скоріше підтримую,

ніж не підтримую

21,4

16,4

13,6

Скоріше не підтримую,

ніж підтримую

11,8

6,8

9,4

Повністю не підтримую

14,6

7,4

10,0

Важко відповісти

4,4

7,2

10,8

Різниця під­тримки і не під­тримки

+19,2

+16,0

+14,6

 

Таблиця 5. Розподіл відповідей на запитання

 «Як Ви оцінюєте діяльність таких представників місцевої влади? –

Міський голова Вашого районного центру»,

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

 

Варіанти відповіді

Барська міська ОТГ-

Артур Цицюрський, міський голова м. Бар

Немирівська міська ОТГ- Віктор Качур,  міський голова м. Немирів

Тульчинська міська ОТГ – Валерій Весняний, міський голова м. Тульчин

Про його діяльність нічого не знаю

21,2

10,6

13,0

Повністю підтримую

12,6

29,2

31,6

Скоріше підтримую,

ніж не підтримую

13,0

10,4

8,8

Скоріше не підтримую,

ніж підтримую

9,6

13,8

20,2

Повністю не підтримую

41,0

31,8

24,6

Важко відповісти

2,6

4,2

1,8

Різниця під­тримки і не під­тримки

-25,0

-6,0

-4,4

 

3. Згідно з результатами опитування явним лідером електоральних симпатій на перших виборах депутатів Барської, Немирівської і Тульчинської міських об’єднаних територіальних громад є партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Друге-четверте місця, в залежності від громади, займають ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка та Об’єднання «Самопоміч» (Таблиця 6).

В Барській міській об’єднаній територіальній громаді «Блок Петра Порошенка «Солідар­ність» висловили готовність підтримати 30,2% від загальної кількості опитаних; друге – четверте місця з приблизно однаковими показниками займають Об’єднання «Самопоміч» (9,6%), Ради­кальна партія Олега Ляшка (9,0%) та ВО «Батьківщина» (8,4%). Близькі до подолання прохід­ного 5%-го бар’єру партія «Наш край» (3,6%) та Аграрна партія України (3,6%). Не визначились з вибором 12,4% та не планують брати участь в голосуванні 13,0% опитаних жителів громади.

В Немирівській міській об’єднаній територіальній громаді за «Блок Петра Порошенка «Солідарність» висловили готовність проголосувати 19,4% від загальної кількості опитаних; друге місце посідає Радикальна партія Олега Ляшка (14,0%).  Долають або  близькі до подолання прохід­ного 5%-го бар’єру ВО «Батьківщина» (8,0%), партія «Наш край» (7,2%), Об’єднання «Самопоміч» (4,8%) та Аграрна партія України (3,6%). Не планують брати участь у голосуванні на виборах 15,4%, а не визначились з вибором 14,0% опитаних мешканців об’єднаної територіальної громади. 

В Тульчинській міській об’єднаній територіальній громаді за «Блок Петра Порошенка «Солідарність» висловили готовність проголосувати 22,0% від загальної кількості опитаних; друге місце займає ВО «Батьківщина» (12,6%).  Долають або близькі до подолання прохід­ного 5%-го бар’єру Радикальна партія Олега Ляшка (7,8%), Об’єднання «Самопоміч» (5,6%), партія «Наш край» (4,8%) та Аграрна партія України (4,8%). Не планують брати участі у голосуванні на виборах 11,8%, та не визначились зі своїм вибором 16,2% опитаних мешканців Тульчинської ОТГ (Таблиця 6).

 

 

Таблиця 6. Розподіл відповідей на запитання

«Якби найближчої неділі проходили вибори депутатів міської об’єднаної територіальної громади,

за яку політичну партію та кандидата від неї Ви б проголосували?»,

% від усіх опитаних, які відповіли на запитання

 

Варіанти відповіді

Барська міська ОТГ

Немирівська міська ОТГ

Тульчинська міська ОТГ

Блок Петра Порошенка «Солідарність»

30,2

19,4

22,0

Радикальна партія Олега Ляшка

9,0

14,0

7,8

ВО «Батьківщина»

8,4

8,0

12,6

Об’єднання «Самопоміч»

9,6

4,8

5,6

«Наш край»

3,6

7,2

4,8

Аграрна партія України

3,6

3,6

4,8

«Опозиційний блок»

2,4

2,0

3,2

ВО «Свобода»

2,0

2,6

3,2

Партія «УКРОП»

2,0

2,8

1,6

«Народний контроль»

1,6

1,8

1,4

Інша партія*

2,2

4,4

5,0

Не брав би участі в голосуванні          

13,0

15,4

11,8

Важко відповісти

12,4

14,0

16,2

*Партії, рейтинг яких згідно результатів опитування складає 1,5% і менше

 

1

 

4. Відповідно до результатів опитування, якби вибори міського голови Барської ОТГ відбувались наприкінці листопада – на початку грудня 2016 року, зі значною перевагою переміг би Володимир Саволюк («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), за якого висловили намір проголосувати 44,2% від загальної кількості опитаних. Друге місце в рейтингу займає діючий Барський міський голова Артур Цицюрський, висунутий Об’єднанням «Самопоміч» (за нього висловили готовність проголосувати 17,4% опитаних), а третє місце посідає самовисуванець Олексій Дзісь з результатом 7,0% серед всіх опитаних жителів в Барській об’єднані громаді (Таблиця 7).

 

Таблиця 7. Розподіл відповідей на запитання

«Якби вибори міського голови Барської об’єднаної територіальної громади

відбувалися найближчої неділі, за кого з кандидатів Ви б проголосували?»,

% від всіх опитаних, які відповіли на запитання

 

Володимир Саволюк  («Блок Петра Порошенка «Солiдарнiсть»)

44,2

Артур Цицюрський  (Об`єднання «Самопомiч»)

17,4

Олексій Дзісь  (самовисування)

7,0

Володимир Крисько  (Радикальна партія Олега Ляшка)

3,8

Сергій Нікітін (самовисування)

3,0

Євген Андрійчук  (самовисування)

2,4

Не брав би участі у виборах

12,0

Важко відповісти

10,2

 

 

2

 

 

5. Як свідчать результати опитування, серед зареєстрованих кандидатів на посаду Голови Немирівської територіальної громади можна виділити двох основних претендентів, між якими розгорнеться основна боротьба за мерське крісло – Михайла Зазуляка («Блок Петра Порошенка «Солідарність») та Віктора Качура (Радикальна партія Олега Ляшка).На кінець листопада 2016 року, згідно з результатами проведеного дослідження, серед вказаних кандидатів дещо вищий рівень підтримки виборців має Михайло Зозуляк, за якого планують проголосувати 38,0% опитаних. За Віктора Качура станом на кінець листопада готові були проголосувати 34,4% опитаних жителів громади. Третє місце з результатом 6,8% посідає Лілія Літовчук (партія «Наш край»). Не планують брати участі у голосуванні на виборах міського голови громади 9,4% опитаних, не визначились з вибором 7,2% опитаних мешканців Немирівської ОТГ (Таблиця 8). 

 

 

Таблиця 8. Розподіл відповідей на запитання

«Якби вибори Голови Немирівської об’єднаної територіальної громади

відбувалися найближчої неділі, за кого з кандидатів Ви б проголосували?»,

% від всіх опитаних, які відповіли на запитання

 

Михайло Зазуляк  («Блок Петра Порошенка «Солiдарнiсть»)

38,0

Віктор Качур (Радикальна партія Олега Ляшка)

34,4

Лілія Літовчук  («Наш край»)

6,8

Сергій Гончарук  (Об`єднання «Самопомiч»)

2,0

Ігор Качур (самовисування)

1,4

Борис Качур  (самовисування)

0,8

Не брав би участі у виборах

9,4

Важко відповісти

7,2

 

 

3

 

9.За даними опитування, з-поміж кандидатів на посаду Голови Тульчинської міської об’єднаної територіальної громади, які були включені до опитувальника, можна виділити двох основних претендентів, між якими розгорнеться основна боротьба за мерське крісло, – Віталія Процепко («Блок Петра Порошенка «Солідарність») та діючого Тульчинського міського голову Валерія Весняного (ВО «Батьківщина).На кінець листопада 2016 року, згідно з результатами проведеного дослідження, серед вказаних кандидатів трохи вищий рівень підтримки виборців має Віталій Процепко, за якого планують проголосувати 40,8% опитаних. За Валерія Весняного на кінець листопада готові були проголосувати 36,4% опитаних жителів ОТГ. Всі інші кандидати мають рейтинг 1,8% і менше. Не планують брати участь у голосуванні на виборах міського голови громади 10,0% опитаних, ще не визначились зі своїм вибором 6,8% опитаних (Таблиця 9).

 

 

Таблиця 9. Розподіл відповідей на запитання

Якби вибори Голови Тульчинської об’єднаної територіальної громади

відбувалися найближчої неділі, за кого з кандидатів Ви б проголосували?,

% від всіх опитаних, які відповіли на запитання

 

Віталій Процепко  («Блок Петра Порошенка «Солiдарнiсть»)

40,8

Валерій Весняний (ВО «Батьківщина»)

36,4

Олег Стахов (партія «УКРОП»)

1,8

Андрій Мельник (самовисування)

1,2

Олександр Патлюк (самовисування)

1,0

Руслан Шевчук  (Політична партія Народний Рух України)

0,8

Денис Мазур (самовисування)

0,6

Сергій Урсуленко (самовисування)

0,6

Не брав би участі у виборах

10,0

Важко відповісти

6,8

 

 

4-2